Kategorijos

Valstybės parama naujam katilui 2020!
Aplinkos ministro įsakymu buvo patvirtina rekordinė klimato kaitos lėšų naudojimo sąmata. Pagal ją, numatyta investuoti 134 milijonus eurų į priemones, kurios padės žmonėms sumažinti šiluminės energijos sunaudojimo sąnaudas, oro taršą ir individualiai prisidėti prie klimato kaitos kovos. Viena iš priemonių - senų ir neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas.